43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
01.05.2019r.
15 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ
1 maja 2019 mija dokładnie 15 lat od chwili wejścia Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Było to istotne wydarzenie historyczne dla obu krajów o szczególnym znaczeniu zwłaszcza dla Euroregionu Śląsk Cieszyński, którego jednym w zadań statutowych jest wspieranie działalności proeuropejskiej.
 
Aby zaakcentować tę rocznicę, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” we współpracy z Regionálním sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska przygotowało wniosek projektowy pn. „ProUE”, który będzie się ubiegał o dofinasowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.
Jednym z działań kluczowych projektu będzie przeprowadzenie międzynarodowej uroczystości służącej ukazaniu wkładu Unii Europejskiej w rozwój obszaru Euroregionu. Przedsięwzięcie ma na celu wzmacnianie i profesjonalizację współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński między podmiotami, które go współtworzą i mają wpływ na jego kształtowanie. Służyć temu będą działania o charakterze jubileuszowym, konferencyjnym oraz koncepcyjnym.Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK